Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Er zal in de toekomst een contract gemaakt worden voor het gebruik van de AP® voor een periode van 4 jaar.

De eerste beschikbaarheid van de AP® zal via veschillende projecten zijn. Bij deelname aan een van deze projecten zijn er geen kosten voor de AP®. Na deze periode is het de verwachting dat het apparaat zelf vergelijkbaar is met een conventionele insulinepomp. Daarnaast zijn er natuurlijk verbruikskosten voor insuline, glucagon, infusiesets en sensoren.

Nee, nog niet. De AP® wordt vooralsnog alleen gebruikt in projecten door volwassenen (18 jaar en ouder) met diabetes type 1. Wel zijn we een pilot studie met kinderen aan het voorbereiden. Daarnaast zijn we bezig om het apparaat te verkleinen zodat het volgende model van de AP® ook voor kinderen makkelijker te bedienen zal zijn.

Deze eerste versie van de AP® is op zakformaat en is iets groter en dikker dan een smartphone. Het volgende model van de AP® zal 45% kleiner zijn.

Het apparaat wordt op dezelfde manier aan het lichaam gedragen als een insulinepomp en een continue glucosesensor. Er worden twee infusiesets (voor insuline en glucagon) en twee sensoren aan het lichaam gedragen.

Insuline en glucagon

In de AP® wordt gewerkt met kortwerkende voorgevulde insulineampullen.

De standaard insulineampul moet om de twee of drie dagen vervangen worden.

In de AP® moet een glucagonampul worden geplaatst; hier bestaan echter nog geen standaard voorgevulde ampullen voor. De ampul moet dus handmatig gevuld worden en kan vervolgens in de AP® worden geplaatst.

De glucagon die wij nu gebruiken moet iedere dag vervangen worden. Op termijn zal er een nieuwe stabiele glucagon versie beschikbaar komen die men meerdere dagen kan gebruiken.

De infusiesets zijn van het merk Accu-Chek van Roche Diabetes Care. Een voor de insuline en een voor de glucagon. Alleen deze sets zijn, in verband met de aansluiting op de AP®, te gebruiken.

De infusiesets moeten om de 2 - 3 dagen worden verwisseld. Dit is echter afhankelijk van het soort infusieset dat wordt gebruikt en hoe het lichaam reageert op het dragen van het apparaat.

In gebruik 

De AP® mag niet worden gedragen tijdens het zwemmen en moet worden afgekoppeld. Dit geldt ook voor de transmitters.

De AP® mag niet worden gedragen tijdens het douchen en moet worden afgekoppeld. U moet de transmitters wel laten zitten, anders moeten die na het aankoppelen opnieuw inlopen.

Wanneer u gaat slapen doet u met de AP® eigenlijk hetzelfde als u met een pomp zou doen. U koppelt het apparaat niet af. Inreda biedt ook hemdjes aan waarin de AP® gedragen kan worden. Hiermee kunt u tijdens het slapen toch gemakkelijk het apparaat dicht bij u dragen.

Verkrijgbaarheid

De AP® is vanaf februari 2020 goedgekeurd voor de Europese markt. Dit betekent dat het apparaat in Europa geproduceerd en verstrekt mag worden. Wij maken de AP® in eerste instantie  beschikbaar via een aantal projecten in Nederland. Lees verder bij de volgende vraag.

Nee, dat nog niet. De eerste beschikbaarheid in de markt zal via een aantal projecten zijn. Dit is nodig om het langetermijngebruik van de AP® te monitoren en ook om uiteindelijk een vergoeding van het apparaat te kunnen realiseren. Dit heeft te maken met regelgeving, omdat de AP® een innovatie is en niet een variant is op een al bestaand product, zoals bijvoorbeeld een insulinepomp.

U kunt de AP® nog niet kopen, maar het apparaat zal in eerste instantie via projecten gebruikt kunnen worden. Zo willen we ervaring opdoen met grotere groepen en met het langetermijngebruik. Misschien dat het op termijn wel mogelijk is een AP® te kopen.

Dat is nog niet bekend. Wij werken aan een vergoeding voor het systeem. Dit is echter een lang traject. Wij hopen dat er na de projectperiode een vergoeding is gerealiseerd. Naar verwachting is dit in 2024. In welke vorm dit zal zijn en of er sprake is van een eigen bijdrage, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.

Nee, dat kan helaas nog niet. Het apparaat zal in eerste instantie alleen via projecten gebruikt kunnen worden. Zo willen we ervaring opdoen met grotere groepen en met het langetermijngebruik.

Training en coaching

Welke begeleiding kan ik verwachten als ik de AP® ga gebruiken?

Wij willen er alles aan doen dat u zo snel mogelijk goed kunt werken met de AP®. De bediening is simpel en omdat het een volledig geautomatiseerde regulatie is, gemakkelijker dan een insulinepomp. Maar voordat u uw glucoseregulatie volledig overgeeft aan een apparaat willen wij u goed informeren. Wij doen dat in een tweedaagse training; in kleine groepen kunt u dan vertrouwd raken met de AP®  en samen met anderen ervaringen uitwisselen. Ook gezonde voeding en psychologische aspecten komen aan de orde. Daarnaast werkt u met een coach die in de eerste maanden voor u klaarstaat.

Meedoen

Wij zijn gestart met twee projecten met een aantal ziekenhuizen in Nederland. Deze projecten worden gefinancierd door zorgverzekeraars Menzis en CZ. Stapsgewijs worden de mensen opgestart en zijn er aan het eind van 2021 in totaal 125 mensen die meedoen aan deze twee projecten.

Dat zijn 8 ziekenhuizen in Gelderland en Overijssel: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo Deventer Ziekenhuis en Radboudumc in Nijmegen, Kijk voor meer informatie bij de pagina Deelnemende ziekenhuizen

Als u in behandeling bent bij een van deze ziekenhuizen dan kunt u uw uw interesse voor deelname bij uw behandelend arts aangeven. Uw arts zal dan samen met u bespreken of de AP® de juiste oplossing is voor u en of u in aanmerking kunt komen voor de AP behandeling.

U kunt alleen meedoen als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, met ons samenwerkt in een project. En, als er een zorgverzekeraar bij het project betrokken is, dat u bent aangesloten bij de betreffende verzekeraar. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunt u met uw arts uw interesse voor deelname bespreken. Aangezien deelname van vele factoren afhankelijk is, kunnen wij helaas niets garanderen. Uw arts beslist uiteindelijk of u in aanmerking komt voor een doorverwijzing.

Wel is het van belang dat u bij ons bent aangemeld via het webformulier. Ook kunt u alleen meedoen als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, met ons samenwerkt in een project. En, als er een zorgverzekeraar bij het project betrokken is, dat u bent aangesloten bij de betreffende verzekeraar. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunt u met uw arts uw interesse voor deelname bespreken. Aangezien deelname van vele factoren afhankelijk is, kunnen wij helaas niets garanderen. Uw arts beslist uiteindelijk of u in aanmerking komt voor een doorverwijzing.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Deelname is van vele factoren afhankelijk, helaas kunnen wij dan ook geen garantie geven voor deelname.

Aanmeldformulieren 

Jazeker. Om informatie te ontvangen, kunt u zich aanmelden op onze website.

Als u interesse heeft om mee te doen met een van onze projecten, geeft u dan uw belangstelling bij uw arts aan en kijk op onze pagina Deelnemende ziekenhuizen.

Ja, dit is mogelijk. Inreda vindt ontwikkeling voor gebruik bij kinderen erg belangrijk en besteedt aandacht aan het ontwerpen van een kunstmatige alvleesklier die door kinderen gebruikt kan worden. Via het aanmeldformulier op onze website kunt u uw (minderjarige) kind  inschrijven. Let op: met dit formulier meld je je kind niet aan voor het meedoen aan projecten.